Kontrast
Rozmiar czcionki
Mapa strony
Szukaj na stronie

O centrum

 

Centrum Kulturalno-Edukacyjne w Kuleszach Kościelnych rozpoczęło swoją działalność w marcu 2011 roku. Placówka powołana została w celu inspirowania i wspierania aktywności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej.

 

Podstawowym celem powołania i funkcjonowania CKE jest rozwój kultury wśród społeczności gminy. Zadaniami priorytetowymi są:

 • integrowanie społeczności lokalnych i środowisk kulturotwórczych regionu,
 • tworzenie i ochrona regionalnej indywidualności kulturalnej,
 • diagnozowanie społecznej aktywności kulturalnej
 • rozbudzenie i wspieranie działalności kulturalnej w regionie
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego

Na chwilę obecną przy Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Kuleszach Kościelnych istnieją i działają :

 • Zespół taneczny „Magnetic ”
 • Zespół taneczny ,,Cosmo”
 • Zespół taneczny ,,Magnusie"
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Kulesianki”
 • Klub Seniora ,,Młodzi duchem”
 • Zespół muzyczny ,,Kulesianki Band"
 • Zespół muzyczny ,,Horyzont"