Kontrast
Rozmiar czcionki
Mapa strony
Szukaj na stronie

Realizacja projektu „ Aktywizacja i Integracja Seniorów w Gminie Kulesze Kościelne”

Gmina Kulesze Kościelne zakończyła  realizację projektu „ Aktywizacja i Integracja Seniorów w Gminie Kulesze Kościelne”. Pomysł powstał z inicjatywy członków Gminnej Rady Seniorów w Kuleszach Kościelnych i miał na celu aktywizację osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności poprzez polepszenie jakości życia mieszkańców w wieku senioralnym.

W ramach realizacji zadania seniorzy wzięli udział w  czterodniowym  wyjeździe   turystycznym do Krakowa, Częstochowy, Wieliczki i Oświęcimia połączonym ze zwiedzaniem cennych zabytków sakralnych, muzeów i innych instytucji kulturalnych.

Jednym z istotnych punktów programu było spotkanie seniorów z Gminy Kulesze Kościelne z przedstawicielami Krakowskiej Rady Seniorów. Takie spotkanie niewątpliwie pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz poznanie dobrych praktyk i działań prowadzonych na rzecz seniorów w tamtym regionie.

„ Aktywizacja i Integracja Seniorów w Gminie Kulesze Kościelne”  to projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podlaskiego  w ramach realizacji zadania  pn. Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów. 

Na aktywizację osób starszych i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu Gmina Kulesze Kościelne otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Podlaskiego w formie  dotacji celowej w wysokości 23 000,00 zł. 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  42 780,00 zł.