Kontrast
Rozmiar czcionki
Mapa strony
Szukaj na stronie

Centrum Kulturalno - Edukacyjne Wsi

 Centrum Kulturalno-Edukacyjne Wsi w Kuleszach Kościelnych rozpoczęło swoją działalność w marcu 2011 roku. Placówka powołana została w celu inspirowania i wspierania aktywności kulturalnej, edukacyjnej i sportowej.

 

 Podstawowym celem powołania i funkcjonowania CKE jest rozwój kultury wśród społeczności gminy. Zadaniami priorytetowymi są:

 - integrowanie społeczności lokalnych i środowisk kulturotwórczych regionu,
 - tworzenie i ochrona regionalnej indywidualności kulturalnej,
 - diagnozowanie społecznej aktywności kulturalnej
 - rozbudzenie i wspieranie działalności kulturalnej w regionie
 - tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego
   

Na chwilę obecną przy Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Kuleszach Kościelnych istnieją i działają :

  • Zespół taneczny „Magnetic ”
  • Zespół taneczny ,,Cosmo”
  • Zespół taneczny ,,Magnusie"
  • Koło Gospodyń Wiejskich „Kulesianki”
  • Klub Seniora ,,Młodzi duchem”
  • Zespół muzyczny ,,Kulesianki Band" 
  • Zespół muzyczny ,,Horyzont"