Kontrast
Rozmiar czcionki
Mapa strony
Szukaj na stronie

Biblioteka

Gromadzka Biblioteka Publiczna- początkowa nazwa- została utworzona 1 stycznia 1956 roku. Początkowo mieściła się w lokalu Gromadzkiej Rady Narodowej, po czym została przeniesiona do lokalu 1- izbowego.Z chwilą powstania Urzędów Gmin została przemianowana na Gminną Bibliotekę Publiczną i umiejscowiona w lokalu 2- izbowym. Siedziby biblioteki zmieniano wielokrotnie, najczęściej były to domy prywatne. W roku 2011 została przeniesiona do odnowionego budynku Strażnicy OSP, w którym powstało również Centrum Kulturalno- Edukacyjne Wsi.

Od dnia 30.12.2005 roku biblioteka posiada status instytucji kultury, której organizatorem jest Gmina Kulesze Kościelne.

Bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem sprawuje Wójt Gminy, natomiast nadzór merytoryczny i fachową pomoc zapewnia Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

 

Ponadto zapraszamy do korzystania z kawiarenki internetowej.

 

Biblioteka gromadzi bogaty księgozbiór literatury pięknej oraz popularnonaukowej , w skład którego wchodzą m.in.:

 • Literatura piękna dla dorosłych
 • Literatura piękna dla dzieci i młodzieży- bajki, legendy, powieści
 • Lektury szkolne
 • Encyklopedie, słowniki, informatory
 • Wydawnictwa popularnonaukowe, poradniki, bibliografie
 • Literaturę o regionie

 

Korzystanie z naszych zbiorów pomoże ci:

 • W rozwijaniu zainteresowań
 • W zdobywaniu wiedzy
 • W rozwijaniu wyobraźni i poprawianiu pamięci
 • W wzbogaceniu słownictwa
 • Zapewni miłą rozrywkę, zabawę, okazję do odstresowania

 

Zbiory biblioteczne są wzbogacane co roku poprzez następujące źródła wpływów:

 • Zakup ze środków dotacji samorządowej
 • Zakup ze środków otrzymanych w ramach Programu Biblioteki Narodowej ,,Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
 • Dary rzeczowe od czytelników

 

Na dzień 31.12.2019 r. stan księgozbioru wynosi 14114 woluminów, w czym:

 • Literatura piękna dla dzieci- 4047
 • Literatura piękna dla dorosłych- 6403
 • Literatura niebeletrystyczna- 3664

 

Zadania biblioteki:

 • Odpowiedni dobór, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów
 • Udostępnienie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz
 • Prowadzenie działalności informacyjnej
 • Opracowanie bibliograficzne i dokumentacyjne
 • Wyszukiwanie i udzielanie informacji na podstawie baz danych bibliotecznego systemu informacyjno- wyszukiwawczego
 • Planowanie i rozliczanie wydatków w zakresie realizowanych zadań
 • Opracowywanie i prowadzenie form pracy kulturalno- edukacyjnej z czytelnikiem
 • Popularyzację książki i czytelnictwa oraz lokalnych środowisk kulturalnych (organizacja wystaw, spotkań autorskich, konkursów literackich i plastycznych)
 • Współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi w przysposobieniu bibliotecznym, jak i w upowszechnianiu kultury i wiedzy (pogadanki, konkursy)
 • Gromadzenie i dokumentację wiedzy o regionie (dokumentacja faktów życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego, organizacja imprez promujących wiedzę o mieście i regionie)